BIOTECHNOLOGIE

GEN – TREND, s.r.o.

Kontakt: Dolní 2 370 04 České Budějovice www.gentrend.cz
Laboratoř: Hůry 149 373 71 Rudolfov
Vedoucí pracovník: Ing. Václav Filistein tel.: +420 602 270 809 e-mail: filistein@gentrend.cz

PŘEDMĚT ČINNOSTI

 • výzkum a vývoj: molekulárně biologická diagnostika, molekulárně biologické techniky v biotechnologiích
 • laboratoř molekulární biologie (registrované nestátní zdravotnické zařízení): diagnostika parodontálních onemocnění, průkaz kazotvorných bakterií, detekce klíšťaty přenášených patogenů ve vzorcích klíšťat, služby v oblasti molekulární biologie pro veterináře a chovatele (určení pohlaví ptáků, detekce vybraných patogenů, diagnostika parodontitidy u psů apod.), screeningová PCR testování, klonování, produkce rekombinantních proteinů.

KLÍČOVÁ SLOVA

 • molekulární biologie
 • parodontitida
 • klíště
 • lymeská borelióza
 • klíšťová encefalitida
 • anaplasmóza
 • PCR
 • rekombinantní proteiny
 • inovace

CÍLE

 • poskytovat nabízené služby co nejkomplexněji a v co nejvyšší kvalitě
 • rozvinout kvalitu a spektrum poskytovaných služeb do takové míry,
  aby bylo možné oddělit vlastní výzkumně-vývojovou sekci
 • zapojit se do řešení projektů jako řešitel, spolupracující instituce či dodavatel
 • nadále rozšiřovat síť spolupracujících institucí jak z privátní, tak veřejné
  výzkumné sféry

VÝZKUMNÉ AKTIVITY

 • molekulárně biologická diagnostika ve stomatologii a veterinární stomatologii
 • vývoj molekulárně-biologických biotechnologických aplikací

VYBAVENOST PRACOVIŠTĚ

 • Laboratoř je plně vybavena pro provádění většiny molekulárně-biologických technik (PCR box, biohazard box, PCR cyclery, real-time PCR, elektroforézy, hybridizační automat, dokumentační systém pro chemiluminiscenci), disponuje i vybavením pro práci s infekčními vzorky (biohazard boxy, hygienická smyčka) a pro „středně-objemovou“ produkci rekombinantních proteinů (fermentor 7 l, chromatograf, centrifugy). V laboratoři je zaveden certifikovaný systém managementu kvality v souladu s normou ČSN EN ISO 13485: 2012.

REFERENCE

Řešené projekty

 • 2004-2006: Výzkum a vývoj molekulárně-biologické diagnostické soupravy pro rychlou detekci parodontálních patogenů (MPO, IMPULS)
 • 2008-2010: Podpora exportu testu VariOr®Dento (MPO, OPPI-MARKETING)
 • 2008-2011: Inovace biočipu VariOr®Dento a výroby antigenů (MPO, OPPI-INOVACE)
 • 2011-2013: Inovace diagnostického produktu – rozšíření metody stanovení parodontálních patogenů (MPO, OPPI-INOVACE)

Výsledky

 • VariOr Dento – DNA diagnostika parodontitid (7 parodontálních patogenů + betalaktamová rezistence)
 • VariOr Dento Plus – DNA diagnostika parodontitid (11 parodontálních patogenů + betalaktamová rezistence)

SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

Akademické

 • Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (České Budějovice, CZ)
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Praha, CZ)
 • Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (České Budějovice, CZ)
 • Biologické centrum AVČR v Českých Budějovicích (České Budějovice, CZ)
 • Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové (Hradec Králové, CZ)
 • Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně (Brno, CZ)
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (Praha, CZ)
 • Biotechnologické centrum Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (České Budějovice, CZ)

Firmy

 • Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s. (České Budějovice, CZ)
 • ENVISAN-GEM,a.s. (České Budějovice, CZ)
 • ANECLAB s.r.o. (České Budějovice, CZ)
 • Vidia, spol. s r.o. (Praha, CZ)
 • Biologicals s.r.o. (Praha, CZ)
 • Synlab.cz s.r.o. (Praha, CZ)
 • ECO trend Research centre s.r.o. (Praha, CZ)
 • Scandi Biomedical (DK)

HLEDÁME

 • nápady, či výsledky výzkumu uplatnitelné v praxi – zejména v oblasti molekulární diagnostiky v humánní i veterinární medicíně
 • možnosti zapojení se do projektů aplikovaného výzkumu s konečným cílem uvést na trh hotový výrobek
 • možnosti spolupráce v oblasti služeb společností v současnosti nabízených (např. analýzy parodontálních patogenů v rámci výzkumných projektů, testování léčebných postupů apod.)

NABÍZÍME

 • služby v oblasti molekulární biologie a molekulární diagnostiky, včetně vývoje diagnostik na zakázku
 • spolupráci na projektech aplikovaného výzkumu a vývoje jako partner z privátního sektoru